Gizlilik

GİZLİLİK BİLDİRİMİ

 

İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi, Güderi Caddesi, No.1, X-1 Özel Parsel Tuzla, İstanbul adresinde bulanan Evyap Sabun Yağ Gliserin Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (bundan böyle “Evyap” olarak anılacaktır), tüm hakları kendisine ait olan www.evybaby.com uzantılı internet sitesini (bundan böyle “İnternet Sitesi” olarak anılacaktır) ziyaret edenlerin gizliliğini korumayı ilke olarak benimsemiştir. İşbu Gizlilik Bildirimi’nde, İnternet Sitesi’ni ziyaret eden kullanıcılardan toplanan kişisel bilgilerin türlerini ve bu bilgilerin Evyap tarafından nasıl kullanıldığını ve korunduğunu, kimlerle paylaşıldığını açıklanmaktadır. Ayrıca, kullanıcıların İnternet Sitesi’nin kullanımı konusunda Evyap tarafından bilgi güvenliği için alınan gizlilik önlemleri ile ilgili olarak Evyap ile nasıl irtibata geçebileceğini belirtmektedir.

 

1. Kişisel Bilgilerin Toplanması, Kullanılması ve İşlenmesi 

Kişisel bilgileriniz, Evyap tarafından, İnternet Sitesi’ni ziyaretiniz veya kullanımız esnasında veya İnternet Sitesi’nde gezindiğiniz esnada toplanabilir. Aynı zamanda İnternet Sitesi’ni ziyaret ettiğinizde veya kullandığınızda veya İnternet Sitesi’nde gezinirken çerezler, ağ sağlayıcı kayıtları ve ağ işaretçileri gibi teknolojiler kullanılarak, bazı kişisel bilgileriniz (aşağıda tanımlanmıştır) sunucularımızda otomatik olarak depolanacaktır. Kendi isteğinizle, Evyap’a kişisel bilgilerinizi vermeniz halinde, Evyap bu bilgileri yasada öngörülen sınırlamalar çerçevesinde toplayacak, kullanacak ve/veya depolayacaktır. Kişisel bilgilerinizin Evyap tarafından toplanmasını, kullanılmasını veya depolanmasını istememeniz halinde, kişisel bilgilerinizi Evyap ile paylaşmayınız ve bu durumu Evyap’a işbu Gizlilik Bildirimi’nin “İletişim” başlıklı 3. Maddesi kapsamında yer alan düzenlemeler uyarınca Evyap’a yazılı olarak bildiriniz.

 

•  Tarafınızca Sağlanan Bilgiler 

İnternet Sitesi’ni ziyaretiniz esnasında tarafınızdan sağlanan sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte ad, soyadı, unvan, meslek vb. kişisel bilgiler, irtibat bilgileri, yaş ve doğum tarihi, cinsiyetinize ilişkin bilgiler, yüklediğiniz içerikler tarafımıza sağladığınız bilgileri (bundan böyle “Kişisel Bilgiler” olarak anılacaktır) oluşturur.

 

•  Kişisel Bilgilerin Kullanılması 

Tarafımıza sağladığınız kişisel bilgileri;

  1. Sorularınızı cevaplandırmak,
  2. Size hizmet sağlamak,
  3. Özel etkinlikler, yarışmalar, çekilişler programlar, anketler ve diğer teklifleri size haber vermek,
  4. Promosyon ve kampanyalar hakkında size bilgi vermek,
  5. İnternet Sitesi üzerinden hesabınızı oluşturmak ve yönetmek,
  6. Ödeme ve/veya hediye işlemlerinizi sonuçlandırmak,
  7. Sosyal ağ veya mobil uygulamalarımız hakkında sizleri bilgilendirmek,

için Evyap tarafından kullanılabilir.

Bu Gizlilik Bildirimi’ni kabul ederek, Evyap tarafından Kişisel Bilgileriniz’in yukarıda yer alan amaçlar doğrultusunda kullanılmasına rıza göstermiş sayılacaksınız. İşbu Gizlilik Bildirimi’nin “İletişim” başlıklı 3. Maddesi saklıdır.

•  Otomatik Yollardan Toplanan Bilgiler 

İnternet Sitesi’ni ziyaret ettiğinizde veya kullandığınızda veya İnternet Sitesi’nde gezinirken çerezler, ağ sağlayıcı kayıtları ve ağ işaretçileri gibi teknolojiler kullanılarak, bazı bilgileriniz sunucularımızda otomatik olarak depolanacaktır. Çerezler, internet sitelerinin, internet tarayıcınızı tek başına tanımlamak veya internet tarayıcınızdan bazı bilgi ve ayarları saklamak üzere bilgisayarınıza ve internete bağlı diğer cihazlara gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Kullanmakta olduğunuz internet tarayıcınızda gerekli ayarları yaparak, çerezleri silebileceğiniz gibi, çerezleri engelleyebilir veya yüklenmeleri esnasında internet sağlayıcınızın sizi bilgilendirmesini sağlayabilirsiniz.

Çerezler, ağ sağlayıcıları veya ağ işaretçileri aracılığı ile ağ sağlayıcısı, sistem işletim türü, alan ve sistem ayarları, sistemin kullanıldığı dil ve cihazın bulunduğu ülke ve zaman dilimi gibi bilgiler ile internet sitesine bağlayan internet sitesi adresi ve internete bağlanmak için kullanılan IP adresi gibi bilgiler kaydedilebilir. Ayrıca, çeşitli web tabanlı teknolojiler kullanılarak internet kullanımınız hakkında bilgiler toplanabilecektir. İşbu Gizlilik Bildirimi’ni kabul ederek, bilgilerinizin yukarıda anılan otomatik yollardan toplanmasına ve/veya depolanmasına rıza göstermiş sayılacaksınız.

 

2. Güvenlik 

İşbu Gizlilik Bildirimi’nde belirtilenler hariç olmak üzere, kullanıcılar hakkında toplanan, kullanılan ve/veya depolanan bilgiler, Evyap tarafından üçüncü kişilere satılmayacak, devredilmeyecek veya başka bir şekilde ifşa edilmeyecektir. Kişisel bilgileriniz;

 

  1. İşbu Gizlilik Bildirimi’nde tarif amaçlar doğrultusunda; Evyap grup şirketleri ve iştirakleri ile,
  2. Evyap’ın talimatları doğrultusunda hizmet sağlayan hizmet sağlayıcıları ile, hizmet ifası amacıyla,
  3. Kullanıcıların rızası ile üçüncü kişilerle paylaşılabilecektir.

 

Yukarıda sayılanlara ilaveten, 

i. Resmi mercilerce talep edilmesi halinde ve hukuki zorunluluk durumunda, ii. Mahkemeler, her türlü resmi makamlar ve devlet otoritelerince talep edilmesi halinde iii. Gizli bilgilerin paylaşımının; herhangi bir zararın önlenmesi, suçun ve dolandırıcılığın önüne geçilmesi, yasa dışı fiillerin veya mali zararların önlenmesi açısından gerekli ve/veya zorunlu olduğu değerlendirildiğinde, kullanıcılardan toplanan kişisel bilgiler paylaşılabilecektir. 

İşbu Gizlilik Bildirimi’ni kabul ederek; Evyap’ın varlıklarının tamamını veya bir kısmını devretmesi halinde paylaştığınız bilgilerin de devredilmesine rıza göstermiş sayılacaksınız.

 

3. İletişim 

Evyap tarafından toplanılan, kullanılan ve/veya depolanan bilgileriniz, yasal zorunluluklar sona erdiğinde kendiliğinden silinecektir. Kişisel bilgilerinizin incelenmesi, değiştirilmesi veya silinmesi talebinizi [[email protected]] adresine e-posta göndererek veya size gönderilen iletileri reddetme hakkınızı kullanarak gerçekleştirebilirsiniz.

Kişisel Bilgileriniz’in toplanılmasının, kullanılmasının ve/veya depolanmasının durdurulması yönünde bir talebiniz olması halinde, lütfen [[email protected]] adresine her zaman e-posta gönderebilirsiniz. Söz konusu talebinizi müteakip mümkün olan en kısa sürede, kayıtlı Kişisel Bilgiler’iniz veri tabanımızdan silinecektir.

 

4. Reşit Olmayanlara Ait Bilgiler 

İnternet Sitesi on sekiz (18) yaş ve üstü kullanıcılar tarafından kullanılması amacıyla hazırlanmıştır. On sekiz (18) yaşının altında bir kullanıcının kişisel bilgilerinin İnternet Sitesi üzerinden yanlışlıkla toplandığının, depolandığının ve/veya kullanıldığının fark edilmesi halinde, söz konusu bilgiler kayıtlardan derhal silinecektir. Evyap tarafından bilinçli olarak on sekiz (18) yaşının altındakilerden kişisel bilgi toplanmamaktadır, bu bilgiler kullanılmamakta ve/veya depolanmamaktadır.

 

5. Gizlilik Bildirimi’ne İlişkin Güncellemeler 

İşbu Gizlilik Bildirimi, Evyap tarafından zaman zaman güncellenebilir. Bu güncelleme ile Kişisel Bilgiler’in kullanımına ilişkin yapılacak değişiklik önceden bildirilmeyecektir. Gizlilik Bildirimi’nde önemli bir değişiklik olması halinde, söz konusu değişiklik İnternet Sitesi’nde yayınlanacak olup, Gizlilik Bildirimi’nin en son ne zaman güncellendiği bilgisine yer verilecektir. İnternet Sitesi’ni bir sonraki ziyaretinizde değişiklikleri de kabul etmiş sayılacaksınız.

 

6. Yönlendirmeler (Link) / Diğer İnternet Siteleri

İşbu İnternet Sitesi üzerinde, üçüncü kişiler tarafından işletilen diğer internet sitelerine bağlantı (hyper-link) bulunabilir. Bu halde, Evyap sadece işbu İnternet Sitesi’nin içeriğinden sorumlu olup, diğer üçüncü kişilere ait internet sitelerinin içeriğinden, güvenliğinden, kalitesinden, söz konusu internet sitelerinde satılan/bilgileri sunulan ürünlerden, teslimat veya kampanya koşullarından veya bu internet sitelerinin başka bir fonksiyonundan hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır. Üçüncü kişi bağlantılarının işbu İnternet Sitesi’nde bulundurulması, sadece kullanıcılara kolaylık sağlamak amacıyla bulunmakta olup, Evyap’ın üçüncü kişilere ait internet sitelerine ilişkin herhangi bir nam altında, herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. İnternet Sitesi’ne veya İnternet Sitesi’nden yapılan herhangi bir yönlendirme sonucu herhangi bir üçüncü kişi internet sitesine erişim halinde, bu erişilen internet sitesi, operatörü veya içeriği Evyap tarafından onaylanmış veya garanti edilmiş addedilemez.

7. İnternet Sitesinde Yer Alan Bilgilerin Doğruluğu

Evyap, işbu İnternet Sitesi’nde yer alan bilgilerin ve materyalin doğru olmasına gayret etmekle beraber, işbu İnternet Sitesi’nde yer alan ürün tanımı, rengi veya diğer içeriklerin doğruluğu, güncelliği ve kesinliği konusunda bir garanti vermemektedir. Evyap, işbu İnternet Sitesi’nde yer alan bilgilerde ve materyalde veya İnternet Sitesi’nde teşhir edilen ürünlerde hiçbir bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapabilir. İşbu İnternet Sitesi’nde yer alan bilgiler ve materyal güncel olmayabilir ve Evyap söz konusu bilgileri ve materyali güncellemek konusunda hiçbir taahhüt vermemektedir.

 

8. Sorumsuzluk Kaydı 

Evyap, genel olarak Evyap yönetimi veya kontrolü altında bulunan herhangi bir kişi veya şirket (bu İnternet Sitesini oluşturma, hazırlama, bakımını üstlenme veya sunma konusunda görev almış olsun ya da olmasın) (bundan böyle “Evyap Grubu”) olarak anılacaktır ve bunların herhangi birinin müdürleri, yöneticileri, çalışanları, pay sahipleri, temsilcileri veya vekilleri (bundan böyle “Evyap Temsilcileri” olarak anılacaktır) aşağıda yazılı durumlardan (sözleşme, haksız fiil [kusurlu olarak ama kusurla sınırlı olmamak kaydıyla]veya diğer sebeplerle) sorumlu tutulamazlar:

(a) işlerin sekteye uğraması; (b) internet sitesine erişimin ertelenmesi ve erişimin kesintiye uğraması; (c) verinin iletilmemesi, çalınması, yozlaştırılması, yok edilmesi veya diğer değişiklikler; (d) internet sitesindeki internet sitesi dışı bağlantıların varlığı nedeniyle veya bağlantısı sonucu ortaya çıkan zararlar; (e) üçüncü kişilere ait internet sitesine bağlantı da dahil olmak üzere internet sitesi kullanımınıza bağlı olarak ortaya çıkabilecek bilgisayar virüsleri, sistem arızaları veya bozuklukları; (f) içerikteki yanlışlıklar veya eksiklikler veya; (g) makul kontrolümüzün ötesindeki durumlar. Evyap, hataların veya kusurların düzeltileceğine dair beyan veya taahhütte bulunmamaktadır.

Evyap Grubu ve Evyap Temsilcileri, internet kullanıcısının hatalı veya dikkatsiz kullanımı sebebiyle ortaya çıkabilecek; doğrudan veya dolaylı, (kâr kaybı dahil) hiçbir zarardan sorumlu tutulamayacak olup bu durumda Evyap Grubu veya Evyap Temsilcileri’nin cezai sorumluluğu da doğmayacaktır.

 

9. Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme 

İşbu Gizlilik Bildirimi ve onun ayrılmaz bir parçası olan Yasal Şartlar’a ilişkin tüm uyuşmazlıklar öncelikle müzakere yoluyla çözümlenmeye çalışılacaktır. Müzakere yoluyla anlaşmaya varılamaması halinde ise İstanbul (Türkiye) Mahkeme ve İcra Daireleri yetkili olacak ve her türlü uyuşmazlık Türk Hukuku uyarınca çözümlenecektir.

 

10. Diğer 

İşbu Gizlilik Bildirimi, İnternet Sitesi’nde ayrı bir başlık altında yer alan Yasal Şartlar ile bir bütün teşkil etmekte olup, bunların herhangi birinde hüküm bulunmayan hallerde diğerindeki hüküm uygulanacaktır. İşbu Gizlilik Bildirimi’nin ihlali aynı zamanda Yasal Şartlar’ın da ihlali sayılır ve söz konusu ihlalin sonuçlarına her ikisinden daha ağır ceza veya tazminat gerektireni uygulanır. Evyap’ın çıkarları her iki metnin ihlali durumunda, söz konusu ihlali gerçekleştiren kişi veya kişilerin ayrı ayrı sorumluluğuna gidilmesini gerektiriyorsa, Evyap hangisinin daha ağır sonuç doğurup doğurmayacağına bakmaksızın ihlalin giderilmesi için her türlü hukuki önlem ve tedbirleri almaya yetkilidir.